baner
za nas kontakt lab dolomit - proekt
14N sise
10K
Ca,B
N,Ca,Mg
super
     
limon

Магнезиум Сулфат - Супер

Состав:
- Магнезиум сулфат MgSO4 x 7H2O .............. 37.5%
- Магнезиум (Mg) ................................................ 3.5%
- Железо (Fe) ...................................................... 0.2%
- pH реакција ................................................. 5.5 - 6.5

Употреба:
Се употребува за фолијарна исхрана (прехранување преку лист) на сите видови земјоделски култури или со наводнување по систем на "спора бразда" или "капка по капка", во доза 0.5% или 500 ml раствор "Магнезиум Сулфат - Супер" во 100 L вода, а при наводнувањето се дозира 5 L раствор на 1 ha.

Се препорачува: Овој раствор особено се препорачува како средство за заштита од хлороза (жолтеење на лисјата), затоа што неговиот состав е прилагоден за потребите од Mg и Fe на земјоделските култури во почвата.

Елементите во растворот се брзо пристапни на растенијата и ефектите во случај на хлороза се приметуваат за 5 до 7 дена. Затоа се препорачува да се употребува при секое прскање 3 до 5 пати во текот на една вегетација.

Може да се меша со сите видови заштитни средства, при што се препорачува прво да се раствори "Магнезиум Сулфат - Супер".

Влијае многу позитивно за подобро оплодување, созревање, зголемени приноси и подобар квалитет на земјоделските култури, особено лозарството, градинарството и овоштарството.

Чување: Да се чува во оригинална амбалажа на температура над 5 °C.

Рок на ефикасност: Неограничен.

Пакување: Пластично шише 1 L.

Не содржи токсични материјали и тешки метали.

listol
cvetol
agni
22-21-18
21-21-21
11-10-41
16-8-32+MgO
zito