baner
za nas kontakt lab dolomit - proekt
14N sise
10K
Ca,B
N,Ca,Mg
super
     
limon

ЛИСТОЛ

МАКФЕРТ 14N е специјално течно ѓубриво кое не содржи хлор, што е предност при исхрана на декоративни листести растенија (фикус, филандрон, дифенбахија и др.).
МАКФЕРТ 14N ги содржи сите потребни хранливи елементи во соодветни односи кои влијаат на развојот на кореновата и лисна маса, затоа го нарекуваме ЛИСТОЛ.

Состав: 
Макроелементи: Азот (N) 14%, Фосфор (P2O5) 5%, Калиум (K2O) 7%.
Микроелементи: (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B) во хелатна форма.

Физички особини: 
Течност со светло зелена боја и точка на кристализација до +10 °C.

Употреба: 
Лиснатите украсни растенија можат да се исхрануваат и прехрануваат на следниот начин:

1. Исхрана преку корен: 
- 20 ml од ЛИСТОЛ се ставаат во 1 L вода, или 2 капачиња од оригиналната амбалажа во 1L вода, нормално полевање на секои 6 - 7 дена во фаза на развој, во фаза на мирување (зимски период) еднаш месечно.

2. Прехрана преку лист (фолијарен третман):
- 4 - 5 ml од ЛИСТОЛ во 1 L  вода, или 1 капаче од оригиналната амбалажа во 2 L вода. Прехраната да се врши кога листот доволно ќе се развие на временско растојание од 7 - 10 дена, по можност фолијарниот третман да се врши во вечерните часови.

Чување: 
Се чува во оригинална амбалажа на температура над +10 °C.

Рок на ефикасност: Неограничен.

Пакување: Пластично шише од 0.25 L.

listol
cvetol
agni
22-21-18
21-21-21
11-10-41
16-8-32+MgO
zito