baner
za nas kontakt lab dolomit - proekt
14N      

Макферт Кристал
11 - 10 - 41 +М.Е.

1. Физички својства
- изглед ................................................... кристали;
- боја ....................................................... розова;
- мирис .................................................... неодреден;
- релативна специф. маса ................. 1,1 - 1,3 gr/cm3;
- растворливост во вода ................... 100%.

2. Хемиски својства
- Вкупен Азот (N) ............................................................ 11%
- Фосфор (P2O5) ............................................................. 10%
- Калиум (К2О) ................................................................. 41%
- Микроелементи (MgO, Fe, Zn, Mn, Cu, B) .................. 1.1%

3. Начин на примена и дизирање

Фолијарен третман:
- овошни култури 0.4 - 0.5% раствор (4 - 5 kg/ha);
- градинарски култури 0.3 - 0.4% раствор.
Два третмана во фаза на зреење на плодот.

Систем "капка по капка", 2 - 3 kg/декар;

4. Чување
- Да се чува на суво место;
- во затворена амбалажа рокот на траење е неограничен.

5. Пакување: Најлонска враќа од 5 kg.

10K
Ca,B
N,Ca,Mg
super
limon
listol
cvetol
agni
22-21-18
21-21-21
11-10-41
16-8-32+MgO
zito