baner
za nas kontakt lab dolomit - proekt
14N      

Макферт Кристал
16 - 8 - 32 +MgO +М.Е.

Физички својства
- изглед .................................................... кристали;
- боја ........................................................ плава;
- мирис ..................................................... неодреден;
- релативна специф. маса .................. 0.9 - 1 gr/cm3
- растворливост во вода .................... 100%
- pH реакција ......................................... 5.5 - 6.

Хемиски својства
- Вкупен Азот (N) ................................. 16%
- Фосфор (P2O5) .................................... 8%
- Калиум (К2О) ..................................... 32%
- Магнезиум (MgO) ............................... 1%
- Железо (Fe) ........................................ 0,07%
- Бакар (Cu) ........................................... 0,03%
- Манган (Mn) ......................................... 0,05%
- Цинк (Zn) .............................................. 0,05%
- Бор (B) ................................................. 0,03%
- Молибден (Mo) ................................... 0,03%

Начин на примена
Ѓубривото може да се примени за сите земјоделски култури, преку системот "капка по капка" и со фолијарно ѓубрење.
- систем "капка по капка" 1 - 3 kg/декар;
- фолијарна апликација 0.3 - 0.5% раствор (0.3 - 0.5 kg/100 L вода).

Чување
- да се чува на суво место;
- делумно искористената вреќа да се затвори;
- во затворена амбалажа рокот на траење е неограничен.

Пакување: Најлонска вреќа од 5 kg.

10K
Ca,B
N,Ca,Mg
super
limon
listol
cvetol
agni
22-21-18
21-21-21
11-10-41
16-8-32+mgo
zita