ЦВЕТОЛ

80.00 ден

МАКФЕРТ 10K е специјално течно ѓубриво кое не содржи хлор, што е
предност при исхрана на декоративни цветни растенија (Роза, Сардела,
Петунија, Љубичица, Лалиња и др.).

МАКФЕРТ 10K ги содржи сите потребни хранливи елементи во
соодветни односи кои влијаат на развојот на кореновата и лисна маса,
затоа го нарекуваме ЦВЕТОЛ.

Амбалажа: 0.25L

Description

Composition:
Макроелементи: Азот (N) 14%, Фосфор (P2O5) 5%, Калиум (К2О) 7%.
Microelements: (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B) in chelated form.
Physical properties:
Течност со светло зелена боја и точка на кристализација до +10 °C.
Application
Лиснатите украсни растенија можат да се исхрануваат и прехрануваат на
следниот начин:
1. Исхрана преку корен:
– 20 ml од ЦВЕТОЛ се ставаат во 1 L вода, или 2 капачиња од
оригиналната амбалажа во 1L вода, нормално полевање на секои 6 – 7
дена во фаза на развој, во фаза на мирување (зимски период) еднаш
месечно.
2. Прехрана преку лист (фолијарен третман):
– 4 – 5 ml од ЦВЕТОЛ во 1 L вода, или 1 капаче од оригиналната
амбалажа во 2 L вода. Прехраната да се врши кога листот доволно ќе се
развие на временско растојание од
7 – 10 дена, по можност фолијарниот третман да се врши во вечерните
часови.
Чување: Се чува во оригинална амбалажа на температура над +10 °C.
Use before date: In its original sealed package, shelf life is indefinite.

 

has been added to your cart:
Checkout