Кристални ѓубрива

Нашите кристални ѓубрива се применуваат во системот „капка по капка“, а исто така може да се применат и за користење преку лист. Изборот зависи од режимот на исхрана кој мора да се заснова врз резултати од плодноста на почвата. МАКФЕРТ – кристални ѓубрива, се целосно растворливи во вода и содржат голема количина макро и микроелементи без хлор и натриум и минимална количина на сулфати.

has been added to your cart:
Нарачување