ЛИСТОЛ

80.00 ден

МАКФЕРТ 14N е специјално течно ѓубриво кое не содржи хлор, што е
предност при исхрана на декоративни листести растенија (фикус,
филандрон, дифенбахија и др.).

МАКФЕРТ 14N ги содржи сите потребни хранливи елементи во
соодветни односи кои влијаат на развојот на кореновата и лисна маса,
затоа го нарекуваме ЛИСТОЛ.

Амбалажа: 0.25L

Description

Состав:
Макроелементи: Азот (N) 14%, Фосфор (P2O5) 5%, Калиум (K2O) 7%.
Микроелементи: (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, B) во хелатна форма.
Физички особини:
Течност со светло зелена боја и точка на кристализација до +10 °C.
Употреба:
Лиснатите украсни растенија можат да се исхрануваат и прехрануваат на
следниот начин:
1. Исхрана преку корен:
– 20 ml од ЛИСТОЛ се ставаат во 1 L вода, или 2 капачиња од
оригиналната амбалажа во 1L вода, нормално полевање на секои 6 –
7 дена во фаза на развој, во фаза на мирување (зимски период) еднаш
месечно.
2. Прехрана преку лист (фолијарен третман):
– 4 – 5 ml од ЛИСТОЛ во 1 L  вода, или 1 капаче од оригиналната
амбалажа во 2 L вода. Прехраната да се врши кога листот доволно ќе се
развие на временско растојание од 7 – 10 дена, по можност фолијарниот
третман да се врши во вечерните часови.
Чување:
Се чува во оригинална амбалажа на температура над +10 °C.
Рок на ефикасност: Неограничен.

 

has been added to your cart:
Нарачување