МАКФЕРТ – 10К

110.00 ден

МАКФЕРТ – 10К е течно ѓубриво со нагласена содржина на калиум (К2О), кое не содржи хлор што е предност при исхрана на растенијата преку листот. Се применува за брза прехрана при недостаток на калиум (К2О) посебно за овоштарските и поледелските култури каде е нагласена потребата за калиум. Може да се применува и за градинарските култури по формирање на плодот.

Амбалажа :1L

Description

Состав: 
Макроелементи: Азот (N) 7%, Фосфор (P2O5) 5%, Калиум (К2О) 10%.
Микроелементи: (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, B) во хелатна форма.

Физички особини: Течност со светло зелена боја и точка на кристализација до +10 °C.

Употреба: Се употребува за фолијарен третман, систем “капка по капка” и преку полевање.

  1. Фолијарен третман:
    – Овоштарски и поледелски култури 0,4 – 0,5% раствор (400 – 500 ml во 100 L вода);
    – Тутун, коренокртолисните и градинарски култури 0,3 – 0,4% раствор (300 – 400 ml во 100 L вода);
    – со употреба се почнува кога листот доволно ќе се развие, 5 – 6 прскања на временско растојание од 7 – 10 дена по можност да се избегнува прскање во многу топло и сончево време.
  2. Систем “капка по капка” и полевање – се применува како 0,4 – 0,5% раствор,

Мешање: Се меша со пестициди, освен со Бордовска чорба, или со други силни алкални средства.

Чување: Се чува во затворена амбалажа на температура над 10°C.

Рок за ефикасност: Неограничен.

 

has been added to your cart:
Нарачување