МАКФЕРТ Mg,Fe

180.00 ден

Може да се меша со сите видови заштитни средства, при што се
препорачува прво да се раствори Макферт Mg,Fe – Супер.
Влијае многу позитивно за подобро оплодување, созревање, зголемени
приноси и подобар квалитет на земјоделските култури, особено
лозарството, градинарството и овоштарството.

Амбалажа: 1L

Description

Состав:
– Магнезиум (MgO) ……………………………………… 6%
– Железо (Fe) ……………………………………………… 0.2%
– pH реакција …………………………………………. 5.5 – 6.5
Употреба:
Се употребува за фолијарна исхрана (прехранување преку лист) на сите
видови земјоделски култури или со наводнување по систем на "спора
бразда" или "капка по капка", во доза 0.5% или 500 ml раствор
"MАКФЕРТ Mg,Fe – Супер" во 100 L вода, а при наводнувањето се
дозира 5 L раствор на 1 ha.
Се препорачува: Овој раствор особено се препорачува како средство за
заштита од хлороза (жолтеење на лисјата), затоа што неговиот состав е
прилагоден за потребите од Mg и Fe на земјоделските култури во
почвата.
Елементите во растворот се брзо пристапни на растенијата и ефектите
во случај на хлороза се приметуваат за 5 до 7 дена. Затоа се
препорачува да се употребува при секое прскање 3 до 5 пати во текот на
една вегетација.

Чување: Да се чува во оригинална амбалажа на температура над 5 °C.
Рок на ефикасност: Неограничен.
Не содржи токсични материјали и тешки метали.

has been added to your cart:
Нарачување