МАКФЕРT Ca,B – Teшка Вода

МАКФЕРT Ca,B – Teшка Вода

180.00 ден

МАКФЕРТ Ca,B (или како што поради високата литарска тежина потрошувачите
го нарекуваат Тешка Вода е течно фолијарно ѓубриво, со чија примена
значително се допринесува за остварување на високи и квалитетни приноси.

Амбалажа: 1L

 

Description

1. Хемиски состав
1.1. Макроелементи: Калциум (Ca) 17%, Азот (N) 10%.
1.2. Микроелементи: Бор (B) 0.2%, Цинк (Zn) 100ppm и Железо (Fe) 200ppm.
2. Физики особини
Светло жолта течност, литарска тежина 1.5 gr/cm3.
3. Предности со примена на Макферт Ca,B
– ја зголемува цврстината на плодот;
– го стимулира задржувањено на цветот, оплодувањето и заврзувањето на
полодот;
– го стимулира порастот на кореновиот систем како и транспирацијата на листот;
– ги неутрализира органските киселини во растителното ткиво;
– ја стимулира делбата на ќелијата и цврстината на клеточниот ѕид;
– помага во движењето на шеќерот и хранливите елементи од лисјата до
плодовите.
Со превентивна примена на Макферт Ca,B се спречува:
– го намалува предвеменото паѓање на плодот;
– врвното гниење кај градинарските култури;
– мувла во цветот кај градинарските култури;
– сушење на рачките кај виновата лоза;
– ја намалува појавата на горчливи и плутасти пеги кај овошјето до 90%.
4. Примена
4.1. Градинарски култури (домати, пиперки, краставици, марула, зелка)
– доза: 0.2 L/100 L вода или 2 – 3 L/ha;
– период на примена: почеток на цветање, односно со формирање на глава;
– број на апликации: 4 – 5 пати.
4.2. Винова лоза
– доза: 0.3 – 0.4 L/100 L вода, или 4 – 5 L/ha;
– број на апликации: 3 – 4 пати;
– апликациите да започнат веднаш после цветењето.
4.3. Овошни култури
– доза 0.4 L/100 L вода, или 4 – 6 L/ha;
– број на апликации 4 – 5 пати;
– Апликациите да започнат веднаш по цветењето и да завршат во првите 6
недели.
5. Мешање
Се меша со заштитни средства, не се меша со ѓубрива кои содржат
Фосфор (P2O5).

 

has been added to your cart:
Нарачување